Gebruik GBA-gegevens door schuld-en kredietregistraties
 

Wetgevingsadvies, 30 januari 2008

Instellingen die tot taak hebben een register in stand te houden van kredieten of schulden van natuurlijke personen zullen gebruik kunnen gaan maken van de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) om de identiteit van geregistreerde personen te verifiëren. Dit kan nodig zijn als er blijvend twijfel is over de juistheid van de beschikbare gegevens. Het CBP heeft geen op- of aanmerkingen op het wetsvoorstel dat deze gecontroleerde toegang tot de GBA invoert.

De betreffende informatiesystemen, het Centraal Krediet informatiesysteem (CKI) van het Bureau Kredietregistratie en het bij een stichting onder te brengen aanvullende Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) bevatten alleen persoonsgegevens die gebruikt worden om overkreditering of problematische groei van schulden van personen te voorkomen. De gegevens uit de GBA worden uitsluitend verwerkt voor de verificatie van deze personen bij het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen of van een traject van schuldhulpverlening. Bij het CKI en LIS zijn de nodige maatregelen getroffen om de privacy te waarborgen van de burger en op de verwerking van gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Z2008-00177

zoek
Ik wil snel naarSnel naar
header