Wbp-meldingenregister
 

 

Het verdient aanbeveling om, voordat u gebruik maakt van het register, eerst onderstaande tekst volledig door te lezen.

Het Wbp-meldingenregister bevat de verwerkingen van persoonsgegevens die bij het College bescherming persoonsgegevens zijn aangemeld. Het CBP heeft de plicht een openbaar register van deze meldingen bij te houden (art. 27 Wbp). Het register is kosteloos te raadplegen en gemakkelijk toegankelijk via dit website-register.

Opname in het register is geen verklaring van het CBP dat de verwerking rechtmatig is. De verwerking is door het CBP niet inhoudelijk getoetst. Het blijft de verantwoordelijkheid van degene die meldt om de verwerking op een juiste en volledige wijze te doen en om zich te houden aan de overige bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wekelijks worden de gegevens in het register op de website bijgewerkt vanuit het wettelijke register. Bij de zoekresultaten wordt aangegeven wanneer het website-register voor het laatst is bijgewerkt.

Niet alle verwerkingen van persoonsgegevens zijn in dit openbare Wbp-meldingenregister terug te vinden.

  • Verwerkingen kunnen ook gemeld worden bij een zogenaamde functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Het CBP houdt een Register van Functionarissen voor de gegevensbescherming bij. De FG heeft eveneens de wettelijke plicht (art. 30 Wbp) een openbaar en kosteloos te raadplegen register bij te houden van de verwerkingen die bij deze functionaris zijn aangemeld.
  • Verwerkingen kunnen ook zijn vrijgesteld van melding. Het gaat dan om voor de hand liggende verwerkingen als een salarisadministratie of een ledenadministratie. Zie voor meer informatie het Vrijstellingsbesluit en de Handreiking Vrijstellingsbesluit.
  • Op bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens niet van toepassing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die gebruikt worden door politie en justitie. Hiervoor gelden aparte regels.