Werk en Sociale zekerheid

Sociale diensten

De Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) behandelt op basis van de Algemene bijstandswet aanvragen voor een bijstandsuitkering. Om het recht op een bijstanduitkering te kunnen vaststellen, moet een sociale dienst veel gegevens verifiëren, zoals gegevens over het arbeidsverleden, sociale omstandigheden en financiële gegeven. Hiervoor moet een bijstandscliënt veel persoonlijke informatie prijsgeven.

Voor het beoordelen van het recht op een bijstandsuitkering is een verregaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk. Er zijn echter wel grenzen aan de toelaatbaarheid van een dergelijke inbreuk. Deze grenzen worden bepaald door de Algemene bijstandswet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wetgevingsadviezen

Het CBP wordt om advies gevraagd over wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur, die betrekking hebben op het gebruik van persoonsgegevens.

meer adviezen