CBP vordert dwangsom NS in wegens bewaren reisgegevens studenten
NS heeft reisgegevens alsnog vernietigd en dwangsom betaald

Persbericht, 13 juni 2012

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is overgegaan tot invordering van een aan vervoerbedrijf NS opgelegde dwangsom ter hoogte van 125.000 euro. Het CBP had NS in juli 2011 een last onder dwangsom opgelegd voor het in strijd met de wet bewaren van reisgegevens van studenten die reizen met de studenten OV-chipkaart. Het vervoerbedrijf  kreeg daarbij tot eind november 2011 de tijd om de maximale bewaartermijn van 24 maanden in te voeren. NS diende de reisgegevens na afloop van deze bewaartermijn te vernietigen. Het CBP concludeert in zijn invorderingsbeschikking van mei 2012 dat NS de gegevens niet heeft vernietigd. NS verklaarde de reisgegevens te anonimiseren, maar het bleek dat reizigers desalniettemin (in)direct konden worden geïdentificeerd. Hierdoor is het mogelijk reisgedrag voor langere tijd te volgen, aldus het CBP.
NS heeft het CBP inmiddels laten weten dat het bedrijf alsnog de uiterste bewaartermijn heeft ingevoerd en alle reisgegevens ouder dan 24 maanden heeft vernietigd. Bovendien heeft het vervoerbedrijf de verschuldigde dwangsom betaald.


Informatieplicht
Het CBP had NS een tweede last onder dwangsom opgelegd voor het feit dat het vervoerbedrijf studenten niet adequaat informeert over het in- en uitchecken met de studenten OV-chipkaart. Het CBP concludeert dat NS de studenten binnen de gestelde termijn alsnog goed heeft geïnformeerd, onder meer door extra informatie over het in- en uitchecken te geven in een paginagrote advertentie in twee landelijke dagbladen en op alle stations in Nederland.

Onderzoek CBP
In 2010 deed het CBP onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens bij het in- en uitchecken met de studenten OV-chipkaart. De toezichthouder constateerde destijds onder meer dat de drie vervoerbedrijven NS, GVB en RET en de kaartuitgever TLS reisgegevens van studenten met een studenten OV-chipkaart langer bewaarden dan noodzakelijk is. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De bedrijven kondigden naar aanleiding van de rapporten van het CBP aan nieuwe bewaartermijnen te hanteren. Het CBP besloot in 2011 de vier bedrijven een last onder dwangsom op te leggen omdat invoering van de bewaartermijnen achterwege bleef.
De toezichthouder is nu overgegaan tot invordering van de dwangsom bij NS. Het onderzoek bij de overige drie bedrijven naar de naleving van de opgelegde last loopt momenteel nog.

zoek
Ik wil snel naarSnel naar
header