CBP publiceert richtsnoeren voor het gebruik van een ‘kopietje paspoort’
Kopiëren identiteitsbewijs in de private sector in beginsel niet toegestaan

Persbericht, 12 juli 2012

Bedrijven en organisaties kopiëren steeds vaker het identiteitsbewijs van bijvoorbeeld klanten en relaties. Dit verschijnsel staat ook wel bekend als ‘kopietje paspoort’.
Het op grote schaal kopiëren of scannen van identiteitsdocumenten brengt risico’s met zich mee voor de persoonlijke levenssfeer van burgers, zoals identiteitsfraude. Mensen kunnen hiervan jarenlang financiële en maatschappelijke schade ondervinden. Een kopie maken van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart is dan ook – op enkele uitzonderingen na – bij wet verboden. Bedrijven en organisaties in de private sector kunnen in de meeste gevallen voor legitimatie volstaan met de vraag aan klanten om hun paspoort of ander identiteitsdocument te tonen. Om de regels te verduidelijken, heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) richtsnoeren opgesteld voor het overnemen van persoonsgegevens en het kopiëren/scannen van identiteitsdocumenten. De richtsnoeren bevatten ter illustratie veelvoorkomende situaties waarbij om een identiteitsbewijs wordt gevraagd, zoals onder meer bij hotels en sportscholen. De richtsnoeren treden vandaag in werking.

Mogen bedrijven en organisaties vragen om legitimatie? Ja, mits…
Het kopiëren van legitimatiebewijzen is niet alleen bij wet verboden, in de meeste gevallen volstaat het tonen van een legitimatiebewijs ter identificatie. Het vragen om legitimatie heeft echter alleen zin wanneer de medewerker van een bedrijf of organisatie de echtheid en geldigheid van het originele identiteitsdocument controleert. De richtsnoeren bevatten aanwijzingen voor de wijze waarop identiteitsdocumenten deugdelijk op echtheid kunnen worden gecontroleerd.
 
Is ‘kopietje paspoort’ toegestaan? Nee, tenzij…
Soms is het tonen van het identiteitsbewijs niet voldoende en kan het noodzakelijk zijn om hiervan bepaalde gegevens over te nemen of dit te kopiëren. Het bedrijfsleven mag in beginsel alleen maar een kopie maken van een identiteitsbewijs als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Het bedrijf moet mensen hoe dan ook informeren over de noodzaak voor het overnemen of kopiëren van gegevens en wijzen op hun recht op inzage in en correctie van hun persoonsgegevens. Bovendien schept de Wet bescherming persoonsgegevens  verplichtingen om de kopieën met soms gevoelige persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies en misbruik.
 
Checklist voor consument
Op zijn website www.mijnprivacy.nl heeft het CBP een speciaal dossier 'Kopie identiteitsbewijs' geplaatst met antwoorden op veelgestelde vragen over het afgeven van een kopie paspoort.
zoek
Ik wil snel naarSnel naar
header