Fietsregister: voorkomen heling gestolen fietsen
 

De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit heeft het CBP gevraagd te adviseren over de inrichting van een register van gestolen fietsen. Om in het fietsregister gegevens over gestolen fietsen (strafrechtelijke gegevens) te mogen verwerken en deze via internet openbaar te maken, is een formele wettelijke basis noodzakelijk. Het CBP dringt daarom aan op wijziging van de Wegenverkeerswet, waarbij deze verwerking als taak voor de Rijksdienst Wegverkeer wordt opgenomen.

Het CBP beveelt vanuit een oogpunt van beheersbaarheid en effectiviteit een landelijk aanpak aan bij het voorkomen van heling van gestolen fietsen. Een publiekelijk raadpleegbaar register waarin gegevens over gestolen fietsen worden vermeld, moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de (verantwoordelijkheid voor) de juistheid van de opgenomen gegevens en er mogen geen ongewenste effecten zijn voor de oprechte burger.

Het fietsregister moet landelijk raadpleegbaar zijn voor alle regiokorpsen van de politie om eigenaren van gestolen fietsen te kunnen traceren. In de toekomst zal het register via internet ook beschikbaar zijn voor rijwielhandelaren en consumenten om daarmee heling van gestolen fietsen te voorkomen.

21 oktober 2004, z2004-00883

zoek
Ik wil snel naarSnel naar
header